• screen 2

  Építési Telek?

  Ingatlan befektetési ajánlat

  view

 • screen 2

  Építési Telek?

  Magánerős lakóház építésére szolgáló telek

  view

 • screen 2

  Parkolási övezetek és mobilparkolás

  view

Építési Telek?

picture

Magánerős lakóház építésére szolgáló telek

Tovább

Ipari telkek

picture

Ipari, gazdasági és kereskedelmi célra alkalmas földterültek

Tovább

Parkolás

picture

Parkolási övezetek és mobilparkolás

Tovább

AJKAIT Kft.

Az Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. - röviden Ajkait Kft. - a 2003. június 1-jével megalapított AjkaPark Parkolási Intézmény, mint a városi fizető parkolási rendszer meghonosítója, üzemeltetője és a 2004. július 8-án létrehozott Ajkait Kft. házasságával jött létre megváltozott, alapvetően kibővített funkciókkal, 2005. január 1-jén.ajkait.jpg

Az elmúlt néhány év működése folyamatosan arra inspirálta a társaság tulajdonosi körét, hogy újabb és újabb feladatokat adjon a Kft-nek. Ezekből bemutatásképpen csak néhányat említünk meg:

2004. évben megvásároltuk a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaságtól az ajkai 1422/9,10,11,12 hrsz-ú, közismerten munkásszálló elnevezésű, Újélet u. 14-16. szám alatti épületeket, 125 millió forint vételárért. A vételárat a szerződésnek megfelelően kifizettük, és közben elkezdtük az épületek társasházzá történő átalakítását. Összesen 59 db lakást alakítottunk ki, és azokat maradéktalanul értékesítettük.

2005. január 1-jével társaságunk tulajdonába kerültek azok az ajkarendeki belterületi ingatlanok, amelyeken még abban az évben házhelyosztást végeztettünk. 56 db építési telek került kialakításra 800-1300 m2 közötti területtel. Közben elkezdődött a házhelyek közművesítése közel 80 millió forint ráfordítással. A víz, csatorna és út közmű még abban az évben elkészült, de a gáz és villany csak a következő évben, annak ellenére, hogy a teljes bekerülési költséget már előre kifizettük az E.ON, illetve akkor még Nagykanizsai Kögáz részére.

Az elmúlt 2006. évben ugyancsak egy jelentős ingatlan vagyonra vonatkozó adásvételi szerződést kötöttünk. Ez alkalommal Ajka Város Önkormányzata volt az eladó és 300_millió forintért megvásároltuk a Juhar sori, padragkúti és bódéi városrészben található közművesített házhelyeket, összesen 65 darabot. Így már közel 110 db építési telek tulajdonjogával rendelkezünk, hosszú időre megfelelő kínálatot nyújtva a családi házat építőknek. A Magyar Külkereskedelmi Bankkal kialakítottunk egy olyan finanszírozási konstrukciót, amely a vevő részére a saját erő biztosítása mellett önkormányzati támogatást és 25 éves futamidejű hitelt biztosít.

magan.jpgMegbízás alapján közreműködtünk olyan önkormányzati ingatlanok értékesítésében, amelyek már nélkülözhetőek az önkormányzati működésben. Valamivel több mint 1_milliárd 720 millió forint értékű ingatlan projekt került így eladásra. Több esetben a vevőnek pénzintézeti kapcsolatot is biztosítottunk az ügyelt finanszírozásához.

Közben a tulajdonosi körben felvetődött egy újabb tőkeemelés gondolata, amelynek eredményeképpen közel negyedmilliárdos jegyzett tőkével fog rendelkezni a társaság. Az ilyen módon történő megerősítés után újabb feladatokkal bővül az Ajkait Kft. tevékenységi köre. Ennek a koncepciónak az az alapja, hogy azok a feladatok, amelyeket eddig külön-külön láttak el az önkormányzati érdekeltségű körhöz tartozó intézmények, most kerüljenek át a társasághoz. Meg kell szervezni és rendszerbe kell foglalni a vagyonvédelmet, vagyonhasznosítást, az objektumok őrzését, az intézményi takarítást, a munkahelyi étkeztetést és az önkormányzati vagyontárgyak (ingó- és ingatlan vagyon) vagyonbiztosítási szerződés közvetítését.

Hamarosan elkezdődik az újabb feladatok végrehajtásához szükséges szervezeti keretek kialakítása, és a tényleges végrehajtás.

Ipari.jpgA felsoroltakon kívül társaságunk működteti a fizető parkolási rendszert, amelyet mint szükséges rosszat, 2003. július 1-jével vezetett be Ajka Város Önkormányzata a 13/2003 (V.8.) Ökr. sz. rendelettel. A személygépjármű forgalom óriási mértékű felfutásával szükségszerűvé vált a fizető parkolási rendszerben rejlő forgalom szabályozási funkció alkalmazása. Mindemellett azonban érvényesül az az önkormányzati szándék, hogy a parkolási övezeten belül lakó természetes személyek parkolási lehetősége ne sérüljön, ezért közel 1100 db ingyenes lakossági bérlet került kiadásra.

Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft.
ÚJ CÍMÜNK: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. II. emelet

Tel: 88/521-162
Fax: 88/521-163

E-mail: ajkait@ajkanet.hu

Hírek

A megállásra vonatkozó szabályok

A megállásra vonatkozó szabályokat a KRESZ 40. §-a tartalmazza. Ha valaki az úttest jobb szélén akar megállni – mint ahogyan a képen is látható -, akkor a KRESZ azt mondja, hogy járművel megállni (ha a közúti jelzésből más nem következik), csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.

Parkolás menetiránnyal szemben

A III. kerület Rozgonyi Piroska utcában a házunk elött menetiránnyal szemben hagytam autómat. Munkából hazatérve meglepődve vettem észre a 15 000 forintos büntetést.

Meddig szabályos a megállás, a várakozás, és a járdán parkolás?

A megállásra és várakozásra előírt szabályok megsértése esetén harmincezer forintos közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság megfizetésére kötelezhetik a gépjármű üzembentartóját, az autóra kerékbilincset tehetnek, vagy éppenséggel elszállíthatják, ezért a jogi előírások ismerete komoly költségektől, sok bosszúságtól kímélheti meg az autósokat.

Keresés

97_493d87e76e0da_angol_z_szl_.jpg

uszt2.png

mag2.jpg